գումար

գումար

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,1 9,13
multitude, assemblée

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՈՒՄԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. σύλλεξις, συλλογή, συναγωγή , συνουσία collectio, congregatio, coetus Հաւաքումն. ժողով. խումբ միահամուռ. համար բազմութեան. ճէմ, ճէմաթ. ճիւմհիւր (իսկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՄԱՐՏԱԿ — (ի, իւ կամ աւ, աց.) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c գ. τάγμα, στρατιά, πλῆθος agmen, exercitus, copiae Գումար՝ մանաւանդ զօրու. բանակ. ճակատ. դաս. խումբ. եւ Բազմութիւն. ... *Գումարտակ ʼի միջերկրեայս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԳՁԱՁԱԿԱՆ — (ի աց.) NBH 1 400 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԲԱԳՁԱՁԱԿԱՆ կամ ԲԱԿՁԱՁԱԿԱՆ. Պարունակական. բովանդակիչ. բոլորական. հանրական. եւ Հաւաքական. կամ ըստ Հին բռ. Շրջաբերական. որ շուրջ առնու. περιληπτικός comprehensivus, συλληπτικός… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 419 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. πλῆθος multitudo Գումար բազում անձանց կամ իրաց. յոլովութիւն. շատութիւն. ... *Անթիւ լիցի ʼի բազմութենէ: Որպէս զաստեղս երկնից բազմութեամբ: Աճեաց ʼի բազմութիւն: Հայր բազմութեան ազգաց: Զօր բազում իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԼՈՒԽ — (գլխոյ, ոց.) NBH 1 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. κεφαλή caput Վերին եւ երեւելի մասն մարմնոյ մարդոյ, եւ ամենայն կենդանեաց. ... եբր. րօշ ... եւն. *Նա սպասեսցէ քում գլխոյ: Զգլուխն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՄԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c գ. ԳՈՒՄԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄՆ. Գումարելն եւ իլն՝ ըստ ամենայն առման, եւ գումար. *Գումարութիւնք նորա զոր գումարեցաւ. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 13: *Գումարութիւն մարգարէից: Բազմախուռն գումարութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՄԱՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ԳՈՒՄԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄՆ. Գումարելն եւ իլն՝ ըստ ամենայն առման, եւ գումար. *Գումարութիւնք նորա զոր գումարեցաւ. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 13: *Գումարութիւն մարգարէից: Բազմախուռն գումարութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՊԱՐ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0582 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c գ. ԳՈՒՊԱՐ որ եւ ԳՈՒՊԱՐԱԾ. որպէս ռմկ. կպուր կպուրի գալը. Մենամարտութիւն. ոգորումն. մրցանք. նահատակութիւն. գումարումն ʼի մարտ. ... *Ըմբշացն մրցումն եւ գուպարք. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՍԱԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ն. Դասակից առնել. դասել ի մի պար ընդ այլս. *Ընդ վերին զօրացն դասակցեաց (զմարդն). Յհ. իմ. եկեղ.: *Որ անմարմնոց հոգեղինաց դասակցեցեր քրիստոս սուրբ զեկեղեցի. Շար.: չ. դասակցեմ, եցի. չ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՍԱԿՑԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ձ. ԴԱՍԱԿՑԵՄ ԴԱՍԱԿՑԻՄ. Դասակից լինել. համադասիլ. պարակցիլ. *Ընդ հրեշտակս՝ օրհնեմք զաստուած, ընդ սրբոցն դասակցեմք յերգս. Ոսկ. ննջ.: *Դասակցեալ անմարմնոցն մաքուր կուսութեամբ. Շար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՐԱԳՈՒՄԱՐ — ( ) NBH 1 0700 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր է գումար բնակչաց երկրի. *Ի նմին աշխարհախումբ, երկրագումար, եւ բիւրակաճառն ատենի. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.